P R I J Z E N

 

I N T A K E G E S P R E K

De eerste stap van een coachingtraject is een intakegesprek. 

Voor een intakegesprek voorzie ik 75 minuten. Dit eerste gesprek kost € 60.

Tijdens dit gesprek gaan we samen bekijken waar jouw noden liggen en hoe we hier samen rond kunnen werken.

 

V E R V O L G A F S P R A K E N

Alle volgende afspraken duren 60 minuten en kosten € 55.

Indien jij dit graag wil of we samen besluiten dat het wenselijk is dat jouw partner (of een andere persoon die belangrijk voor jou is) mee komt naar een sessie, kan dit natuurlijk. 

 

S O C I A A L  T A R I E F

Heb je het financieel niet breed? Ik ben van mening dat iedereen toegang tot gepaste hulp moet hebben, helaas is dit vaak niet de realiteit.

Contacteer me gerust en we kijken samen naar hoe we dit kunnen aanpakken.

 

B R E N G  J E  B A B Y  G E R U S T  M E E

Dat spreekt natuurlijk voor zich :) Uiteraard is het ook mogelijk om je baby in de praktijk te verschonen en te voeden.

SAMEN - Perinatale coaching - Pre- en postnatale begeleiding van ouders.