W A T  I S  P E R I N A T A L E  C O A C H I N G ?

Perinatale coaching is coaching voor (wens)ouders vanaf de kinderwens tot twee jaar na de geboorte of adoptie van je kindje. Voor veel (wens)ouders (in spe) is dit niet de roze wolk die ze voor ogen hadden. Sommige mama's of papa's voelen zich tijdens de zwangerschap of na de geboorte uit balans, zijn de verbinding met zichzelf of met elkaar kwijt.

Misschien voel jij ook dat er iets niet helemaal goed zit en heb je al geprobeerd om een oplossing te vinden. Soms lukt dit niet alleen, dan is het een goed idee om hulp te zoeken.

 

W A T  B E T E K E N T  "P E R I N A T A A L" ?

Perinataal is hetzelfde als pre- en postnataal. De perinatale periode gaat in vanaf je een actieve kinderwens hebt en loopt door tot 2 jaar na de geboorte van je kindje.

 

C O A C H I N G  I S  E E N  W E R K W O O R D

En dat werk doen we samen, jij en ik. Tijdens de coaching gaan we kijken naar waar je op dit moment staat, wat er goed loopt en waar je over struikelt. We vertrekken samen vanuit je sterktes en onderzoeken hoe we stapsgewijs jouw situatie kunnen verbeteren.

Ik werk vanuit een oplossingsgericht en systemisch kader.

 

S A M E N

Het kwam hierboven al aan bod: coaching doen we samen. Ik engageer me de volle 100% om met jou te kijken naar jouw sterktes maar ook naar wat er anders kan. Coaching is een bewustwordingsproces, samen onderzoeken we welke hindernissen je ondervindt en hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan.

In de perinatale periode gaat het vooral om de ouder en de verbinding tussen zijn of haar kindje. Jullie doen dit samen. Vaak is er een partner in the picture, ook hij of zij kan betrokken worden in onze sessies.

En dan is er jullie bredere omgeving: familie en vrienden, mensen die dichtbij je staan of naar wie je opkijkt. Zij hebben allemaal een invloed op jou. Indien nodig gaan we samen kijken hoe we jouw netwerk kunnen versterken.

"Samen" is voor mij de kern van perinatale coaching.

SAMEN - Perinatale coaching     -    Pre- en postnatale begeleiding van ouders.

Silke Van Strubarq