E M O T I O N E L E  M O E I L I J K H E D E N  T I J D E N S  E E N  F E R T I L I T E I T S T R A J E C T 

Er is een kinderwens maar het zwangerschapsproces verloopt zeer moeizaam. 

Wanneer een kindje zo gewenst is maar het zwanger worden niet vanzelf gaat, kan dat een enorme belasting zijn voor jouw psychische welzijn en jouw dagelijks functioneren. Tijdens het proces van onderzoek en behandeling kan je uiteenlopende gevoelens ervaren; gevoelens van angst, verdriet, boosheid, rouw, jaloezie of leegte.

De impact van een fertiliteitstraject wordt doorgaans heel erg onderschat. De eindeloze afspraken, de onzekerheid, de fysieke klachten, alle lichamelijke onderzoeken die erbij komen kijken,... 

Veel koppels die een fertiliteitstraject doormaken geven aan zichzelf en/of elkaar te verliezen doorheen deze weg. Het is ontzettende belangrijk om over je onzekerheden, angsten en hoop te praten. Met elkaar, maar ook praten over jouw eigen gevoelens gedurende dit hele proces. Contacteer me gerust voor een afspraak.

SAMEN - Perinatale coaching - Pre- en postnatale begeleiding van ouders.