P S Y C H I S C H E  M O E I L I J K H E D E N

Psychische en emotionele moeilijkheden voor, tijdens of na de zwangerschap zijn zeer veelvoorkomend. Recent onderzoek toont aan dat maar liefst 20% van alle mama's psychische moeilijkheden ervaart gedurende de perinatale periode.

Dat is veel, héél veel. De geboorte van een kind brengt veranderingen teweeg op alle levensdomeinen; je relatie, je identiteit, je lichamelijke welzijn, je werk, je vriendschapsrelaties, je vrije tijdsbesteding,....

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat mama's moeilijkheden ervaren tijdens dit veranderingsproces. Wat wél verwonderlijk is, is dat 75% van de mama's die psychische problemen ervaren, geen gepaste hulp krijgen. Dat heeft grote gevolgen voor de mama zelf, haar kindje, haar partner, het hele gezin, de omgeving van het gezin en de maatschappij.

Ervaar jij emotionele, psychische of mentale moeilijkheden? Wacht dan niet met zoeken en vragen naar hulp. 

SAMEN - Perinatale coaching     -    Pre- en postnatale begeleiding van ouders.

Silke Van Strubarq